Látogatók száma: 0346708
 


B a r á t o m

A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja

Szerkesztők: Ft. Dr. Tempfli Imre és Ft. Merlás Tibor. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2367417 (lelkész), 0711-236 91 90 (iroda), Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de Honlap: www.magyarhaz.de Bank adatai: Ungarische Katholische Gemeinde, Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704, BIC: PBNKDEFF 2 0 1 5   D E C E M B E R

 

"Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne mindenekfölött valami a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre."  (Márai Sándor)KARÁCSONYI AJÁNDÉK

 

A férfi lassan megmozdult, átfagyott tagjait dörzsölgette. Gondolataiban, a régmúlt karácsonyok emlékei kavarogtak. A meghitt gyerekkori karácsonyok, amikor a nagy barna mackót, vagy a villanyvonatot kapta...

A későbbi éveken, amikor már felnőttként saját családjával ünnepelt...

A kislánya földöntúli boldogsága a játék baba, vagy a bababútor láttán...

Istenem, hogy tudott örülni, és mennyire szeretett hozzábújni – gondolta a férfi. Mennyire apás volt.

Már régóta nem várta a karácsonyokat, sőt egy idő óta egyenesen gyűlölte. A válása utáni magányos karácsonyokra sem szívesen gondolt. Amióta pedig az utcán tengette életét, gyűlölt minden ünnepet.

Ez a hatodik karácsony, amit hajléktalanként az utcán élt meg, és számára csak az emlékek maradtak. Megszokta a számkivetettek és megvetettek életét. Először még zavarta egy-egy szánakozó adomány elfogadása, mára azonban a teljes közönyösség és beletörődés vált az életszemléletévé.

A telet nem szerette a hideg miatt, a többi évszakok elfogadhatóvá váltak. A lényeg, hogy legyen egy kis ennivaló és néha-néha valami innivaló.

Az ital, az jó. Elbódít és segít elfeledtetni a kilátástalan helyzetet.

Ismét érezte a csontokig hatoló hideget. Felnézett az égre és úgy gondolta, 10-11 között lehet az idő.

Elhatározta, hogy minden ellenérzését félretéve, elmegy a menhelyre ebédelni. Nem szerette a menhelyet. Nem tudta meghatározni az okát, de nem szerette. A menhelyen jó meleg, néhány ismerős sorstárs barátságos köszöntése, és ünnepinek éppen nem nevezhető ebéd fogadta.

Az ebédosztó, mikor rákerült a sor megkérdezte, tegnap este miért nem jött, hiszen sült hús volt és még egy szelet sütemény is. A férfi csak megrántotta a vállát, de nem válaszolt. Az ebédosztó - mintegy kárpótlásul - két kemény tojást adott a főzelék mellé.

A leves meleg és sós volt. Más jót nem igen lehetett elmondani az ételről.

A főzelék íztelen volt, ráadásul nem is szerette. De meg kell enni, mert szüksége van az energiára. A férfi lassan evett és minden falatot jól megrágott.

Nem volt miért sietni. Régóta nem volt miért sietni.

A két tojást a végére hagyta, majd gondolva a holnapra is, csak az egyiket ette meg. A másik kemény tojást egy kétes tisztaságú zsebkendőbe csavarta és a szatyorba rejtette.

Amikor kifelé indult, meglátta a menhely vezetőjét. Nem akart vele találkozni, mert tudta, hogy megint rákezdi, hogy miért az utcán tölti az éjszakát. Szerencséje volt, mert megállították a menhely vezetőjét. A férfi kihasználva a helyzetet, gyorsan távozott.

Az utcán csoszogva megindult a körút felé. Azt gondolta, karácsony lévén az emberek talán adakozóbbak. A szokott helyére ment. Igaz, nem a legjobb hely volt a körúton, de néha egészen jó kis pénz összejött.

A forgalom hullámzó, de inkább gyér volt. Ennek megfelelően a kocsiból kinyújtott forintok is igen kevés összeget adtak ki. Már sötétedni kezdett, és alig több mint négyszáz forint gyűlt össze. Megvárom, amíg teljesen besötétedik gondolta, azután elmegyek. Sok jó már úgysem lesz.

Ahogy csoszogott a kocsik között látta, hogy a következő autó ablaka leereszkedik és egy kéz az alamizsnát nyújtja. Óda csoszogott, hogy elvegye a pénzt.

A férfi és a sofőrülésen ülő nő tekintete egyszerre találkoztak. Mindketten megkövülve nézték a másikat.

- Apa? - csúszott ki önkéntelenül a nő száján a kérdés.

- Kislányom - dadogta a férfi zavartan.

A lámpa zöldre váltott, de a nő nem indult el. A két ember zavartan megmerevedve nézte egymást.

- Anya miért nem indulsz már? - csivitelte a hátsó ülésen ülő aranyszőke hajú kisfiú.

- Drágám, valami baj van? - kérgezte a nő mellett ülő férfi is.

A hátsó kocsik előbb bősz dudálásba kezdtek, majd szép sorban kikerülték a zöld lámpánál veszteglő kocsit.

 A nő visszarakta a fémpénzt a tárcájába, hosszasan kotorászott benne, majd a férfi kezébe nyomott két papírbankót. Az ismét zöldre váltó lámpánál, visító kerekekkel indítva, vadul elszáguldott az autó. A férfi a kezében lévő két darab ötezrest nézte, és szeme megtelt könnyel.

Először könnyezett amióta az utcán él, és először érezte, hogy megalázták.

Forrás: Máté László

 

KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK

*

Az ’advent’ a latin adventus, ’eljövetel’ szóból ered és az egyházi év első része. A Karácsonyt előkészítő időszak. Alapgondolata a megtestesülésben közénk érkező Isten Fiának a várása. Hagyományos alaphangulatát a hajnali mise, az ún.  ’ro-ráte’ jelenti. Hogy Urunk Jézus megtestesülésének ünnepére mi is kellőképpen előkészülhessünk, Stuttgartban, a Bruder Klaus templomban péntek reggelenként (december 4-én, 11-én és 18-án) 8.00 órakor roráté-misét tartunk. Utána közös reggeli a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!

*

A Barátságklub tagjai december 4-én és 11-én jönnek össze, du. 15.30 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

*

Ulmban csütörtökönként, azaz: december 3-án, 10-én és 17-én du. 17.30 órától, Weingartenben pedig péntekenként, azaz december 4-én, 11-én és 18-án du. 18.00 órakor szentmise, utána mindkét helyen Beszélgetések a Bibliáról. Ezen kívül Weingartenben december 5-én, 12-én és 19-én, szombaton reggel 7.00 órakor roráté-szentmise. Mindenkit szeretettel vár Tibor atya!

 

December 6-án, vasárnap, Stuttgartban a 15.00 órai szentmise után Cserkész-Ad-ventet lesz. Utána pedig kicsinyeinkhez eljön a Mikulás. Minden Hívünket, kicsit és nagyot egyaránt, nagy szeretettel várunk!

*

A Sportklub tagjai december 11-én, pénteken, az esti szentmise után, adventi ün-nepséget tartanak. Minden tagot és érdeklődőt szeretettel várnak!

*

A decemberi Bibliakör 18-án este 19.00 órakor lesz. Téma: Jézus Krisztus születése az irodalomban (versek). Előadók a résztvevők.

*

Nevess velünk – Két szőke nő beszélget. - Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra esik! - De remélem nem 13-ára...

 

S Z E N T M I S É I N K

Balingen                       december 05 szombat               du. 17.00 óra

Schwäbisch Gmünd      december 06 vasárnap               de. 09.30 óra

Stuttgart                       december 06 vasárnap               du. 15.00 óra

Biberach                      december 12 szombat               du. 15.00 óra

Friedrichshafen-Berg     december 12 szombat               du. 18.00 óra

Weingarten                   december 13 vasárnap              de. 10.00 óra

Ulm                              december 13 vasárnap              du. 15.00 óra

Heidenheim                  december 19 szombat               du. 15.30 óra

Reutlingen                    december 19 szombat               du. 16.30 óra

Ludwigsburg                  december 20 vasárnap               de. 09.30 óra

Eislingen                      december 20 vasárnap              dé. 12.00 óra

Stuttgart                       december 20 vasárnap              du. 15.00 óra

Pforzheim                     december 20 vasárnap              du. 17.00 óra

Stuttgart                       december 24 Karácsony éjjel     e.   19.00 óra

Weingarten                   december 24 Karácsony éjjel     e.   22.00 óra

Ludwigsburg                  december 25 Karácsony I.         de. 09.30 óra

Weingarten                   december 25 Karácsony I.         de. 10.00 óra

Ulm                             december 25 Karácsony I.         dé. 12.00 óra

Stuttgart                       december 25 Karácsony I.         du. 15.00 óra

Biberach                      december 26 Karácsony II.        de. 08.45 óra

Böblingen                   december 26 Karácsony II.        de. 09.30 óra      

Heilbronn                      december 26 Karácsony II.        du. 15.30 óra

 Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio